Yönetici Koçluğu

yönetici koçluğu‘Çalışanlar şirketlerini değil yöneticilerini terk ederler’ lafı tam değilse bile oldukça doğrudur. Kurumların yaptığı en büyük yanlışlardan biri, iyi bir uzmanı kaybetmemek ya da ödüllendirmek adına o çalışanı yöneticiliğe terfi ettirmektir. Bir başka yanlış da yöneticilere yeterli gelişim ve mentörlük desteğini vermemek, bir şekilde yanlışlar yapa yapa kendi yöneticilik tarzını yaratmasını izlemektir.

Yönetici zamanının çoğunda işi değil, ekibindeki çalışanları dinlemeli, geliştirmeli ve ihtiyaç duydukları anda onları desteklemelidir. Fakat iyi bir yönetici önce kendini tanımalı ve kendini yönetebilmelidir. Sonrasında diğerlerini ve işi yönetmek gelir.

Yöneticilere verdiğimiz Koçluk hizmetleri ile bireysel bazda kendileri ile ilgili farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz. Oluşan farkındalık kişinin değişimini ateşliyor, engellerini aşarak olumlu yeni davranışlar geliştirmesini sağlıyor. Diğer yandan ihtiyaçlara yönelik olarak tasarladığımız gelişim programları doğrultusunda deneyimli iş ortaklarımızın verdiği uygulamaya yönelik eğitimler ile yöneticilerinizin kendilerini, ekiplerini ve işlerini daha iyi yönetmelerini sağlayan gerekli donanımlara sahip olmalarını sağlıyoruz.