Değişim Yönetimi

kurum kültürü

‘Değişmeyen Tek Şey Değişim’. Değişim değişmedi ama hızı ve etkisi çok çok arttı. İnternet ve Elektronik alanında gerçekleşen yenilik ve ilerlemeler, sosyal ve ekonomik gelişmelerle de desteklenince son yıllarda baş döndürücü değişimlerle baş başa kaldık. Güçlü olmak tek başına yeterli değil, değişimlere uyum sağlamak ve çevik olmak gerekiyor.

Şirketler tarafından küçüklü büyüklü birçok değişim projesi yapılmaktadır. Örnek vermek gerekirse; birleşme ve devralmalar, yeniden yapılanma, uzaktan çalışma, şirketin taşınması, kültürel değişim, yeni BT sistemlerinin tanıtılması, dijitalleşme, performans sisteminin yenilenmesi, çevik çalışma, vb. Değişimin temel varsayımı, farklı bir şeyin mümkün olduğudur.

Değişimin temelini bireylerin davranışlarındaki değişimler oluşturur. Tüm organizasyonun arzu edilen gelecekteki durumuna ulaşması ise ancak çok sayıda bireyin değişim sürecinden geçmesi durumunda mümkün olur. Bir değişikliğin istenen sonucu üretme potansiyeli, bireysel değişikliklerle doğrudan ilişkilidir.

Değişim yönetimi, değişimin insan tarafını yönetmek için kullanılan bir çerçevedir. Bireyleri değişim yolculuklarına hazırlayarak, donatarak ve destekleyerek, belirlenen hedef ve sonuçlara ulaşmamızı sağlar. Değişimin benimsemesini ve çok kişi tarafından uygulanmasını destekleyerek girişimin başarısını artırır.

Feniks Danışmanlık olarak değişim yönetimi projelerimizde Prosci Metodolojisini kullanıyoruz. Değişimin insan tarafının sonuç vermesini sağlamak için yapılandırılmış, uyarlanabilir ve tekrarlanabilir bir yaklaşım olan Prosci Metodolojisi, yirmi yılı aşkın araştırmaya dayanmaktadır ve belirli bir girişimin benimsenmesini ve kullanımını artıran değişiklik yönetimi stratejileri ve planlarının oluşturulmasını desteklemektedir.

Prosci Methodology

change