Blog

Ah Şu Performans

Ah Şu Performans

‘Performans Değerlendirme’ herhalde İnsan Kaynakları alanında arayışların hiç bitmediği konuların önde geleni. Ne değerlendirilen memnun, ne de değerlendiren. Ek olarak hızla değişen iş hayatı, uzaktan çalışma modelleri ve yeni nesillerin beklentileri ile birlikte her dönemde bu alanda yeni arayışların olması da kaçınılmaz oluyor.

En başta ‘Performans Değerlendirmesi’nin bir sonuç olduğunu, bir sürecin sonunda ortaya çıkan bir değerlendirme kabul etmek bakış açısını tümden değiştiriyor. Performansın sadece bir değerlendirme notundan oluştuğu algısını yıkmak gerekiyor.

Performans yıl boyunca yönetilmesi gereken bir olgu. ‘Performans Yönetimi’ sürecini yıl boyunca iyi bir şekilde yönettiğinizde yıl sonunda karşınıza sürpriz değerlendirmeler, tatmin olmayan çalışanlar ve gerçekleşmemiş hedefler bulmuyorsunuz.

Günümüzde ‘Performans Yönetimi’nin olmazsa olmaz bileşenleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

  1. Şirket hedeflerini gerçekleştirmeye hizmet eden kişisel ve takım hedefleri
  2. En fazla üç ayda bir hedef gözden geçirmeleri ve güncellemeleri
  3. Sıcağı sıcağına geri bildirimler
  4. Çalışan ve yöneticilerin sık bir bire-bir görüşmeleri
  5. Sonuçlar kadar bu sonuçlara nasıl ulaşıldığının da dikkate alınması
  6. Objektifliği artıracak çoklu değerlendirme süreçleri
  7. Sürecin değerlendirmeden çok çalışan gelişimine odaklanması
  8. Sürecin basit olması ve bir sistem üzerinden yürütülmesi
  9. Yöneticilerin yıl boyunca çalışanlarına koçluk yapması, desteklemesi, çalışanın önündeki engelleri kaldırması

Bütün bu bileşenlerin süreçte nasıl kullanılacağı ise işin asıl önemli tarafı. Bir kurumda çok iyi işleyen bir süreç diğer bir kurumda işlemeyebiliyor. Kopyala yapıştır maalesef çalışmıyor İK süreçlerinde. Çünkü her kurumun kendine has ihtiyaçları, yapısı, kültürü ve işleyişi var.

360 derece değerlendirme kurumunuzda yapılmalı mı, yapılacaksa neyi nasıl etkilemeli? Hedefler hangi sıklıkta gözden geçirilmeli? Zorunlu not dağılımı olmalı mı, olacaksa oranlar ne olmalı? Değerlendirmeler kaçlı skalada yapılmalı? Kalibrasyon toplantıları hangi seviyelerde kimlerle yapılmalı? Bunlar tamamen kuruma özel olarak karar verilmesi gereken başlıklar.

Sürecin başarılı bir şekilde uygulanması için beklentileri tam olarak anlamak, çalışanları ve yöneticileri de kurgu aşamasından itibaren işin içine katmak ve sahiplenmelerini sağlamak, sonuç olarak da kurumun ihtiyaçları doğrultusunda ‘sürdürülebilir’ ve ‘kuruma özel’ bir süreç tasarlamak gerekiyor. Aksi takdirde kurumların çok detaylı bir şekilde tasarlanmış ama işletilemeyen süreçlerle baş başa kalması maalesef hiç de sürpriz olmuyor.

Görünen o ki bu alandaki arayışlar ve süreci iyileştirme çabaları hiç durmadan devam edecek…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar